Çevre ve enerji, insanlığın durmaksızın faydalanacağı değerli bir hazine olup; gelecekte de tüm insanlığın faydalanabilmesi için firmaların çevre ve enerji kazanımlarını önemseyip çalışmalarını yaparken bu yönde değerlendirmesi büyük önem taşımaktadır.

Çevre koruma ve enerji tasarrufu için yapılan çalışmalarımızdan bazıları aşağıda verilmiştir;

  • Geri dönüşüm özellikli malzemelerin tercih edilerek, hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesine bağlı ekonomik problemlerin engellenmesine katkı sağlanması,
  • Ürünlerin küçük yerine daha büyük gruplar oluşturularak taşınması,
  • Sevkiyat sıklıklarının optimum seviyeye taşınması,
  • Sık hareket gören yükleme ve depo alanları arasında PVC hızlı kapı kullanılması,
  • Hava ve gürültü kirliliğine karşı Euro5 motor kullanımı,
  • Dağıtım operasyonlarında gece sevkiyatlarının tercih edilerek, trafik kaynaklı olumsuzlukları düşürerek güvenlik ve çevreye katkı sağlanması,
  • Adblue® Dizel’in motorlarda kullanımı ile egzozdan çıkan nitrojen oksit oranında ciddi azalma sağlanması,
  • Depolarda led armatürlerin tercih edilmesi