Fasdat Gıda İnsan Kaynakları olarak çalışanlarımızı şirketimizin en önemli değeri olarak görür, büyüyen varlığımızın ana kaynağı olarak temel alırız. Bu doğrultuda çalışanlarımızın yeteneklerini ve işe katkılarını en iyi seviyede geliştirmek için çabalamakta, ücretlendirme ve yan haklar sistemleri ile adil bir ücret politikası uygulamaktayız.

Tedarik Zinciri Yönetimi’nde ve Ev Dışı Tüketim alanında yaptığı gıda ve gıda dışı ürün satışlarıyla Türkiye’nin öncü ve dev markalarından biri olan Fasdat Gıda, sahip olduğu insan kaynağının etkin bir şekilde yönetilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu amaçla İnsan Kaynakları vizyonumuz, faaliyet gösterdiğimiz iş alanlarında en etkin İnsan Kaynakları planlamaları ile süreçlerimizi güçlendirmek ve en güncel İnsan Kaynakları uygulamalarını firmamız yapısına uygun bir şekilde dizayn ederek hayata geçirmektir.

İşe Alım Süreçlerimiz

Şirketimiz bünyesinde belirlenmiş olan şirket ve pozisyon bazlı yetkinlik planlamalarımıza göre işe alım süreçlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Aday arama süreçlerimizde de Fasdat Gıda Aday Havuzu’ndan ve internet portallarından faydalanmaktayız.

Orta ve Üst Kademe Yönetici istihdam süreçlerinde ise çeşitli danışmanlık firmalarından destek almaktayız. Bize başvuruda bulunmak isteyen tüm adaylarımız, sitemiz içerisinde yer alan İş Fırsatları sayfamızı inceleyebilir, aranan niteliklerin ve verilen iş tanımının kendileri ve beklentileriyle uyuştuğunu düşünüyorlarsa başvurularını yapabilirler.

İnsan Kaynakları Departmanı ve ilgili departman yöneticisinden oluşan en az iki, en çok üç aşamalı bir süreç izlemekte, gerekli görülen durumlarda adaylarımıza Kişilik Envanterleri uygulamaktayız. Sürecin tüm aşamalarının olumlu olarak tamamlanması durumunda çalışmaya karar verilen adayımızın referans kontrolünü de tamamlayarak iş teklifi sürecimizi tamamlamaktayız.

Bu sürece çalışanlarımız da katılabilmekte, pozisyon var ise iç işe alım sistemimiz yardımıyla başvurularını direkt İnsan Kaynaklarına yapabilmektedirler.

İşe alım sürecimizde görüşmeye katılan tüm adaylarımıza geri dönüş sağlama konusunda İnsan Kaynakları olarak hassasiyetle yaklaşıyor ve geri bildirimlerimize azami değer veriyoruz.

Kariyer Planlama 

Çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kariyer planlama sistemi oluşturma süreçlerimiz hız kazanmış durumdadır. Şirketimizin hızlı ve sürdürebilir büyüme yapısına uygun olarak gelecekte ihtiyaç duyulacak yönetici pozisyonlarını mevcut çalışanlarımız arasından seçebilmek için sistemimizi geliştirmeye devam ediyouz. Nitelikli yönetici ihtiyacını karşılamak üzere önümüzdeki yıl içinde uygulamaya koyacağımız Fasdat Kariyerim Sistemi aracılığı ile liderlik ve yönetim becerileri ve diğer kişisel gelişim konularında yönlendirerek, terfi ve transfer mekanizmaları ile personelimizin kariyer hedeflerine, şirketimiz hedeflerine uygun olarak destek vermeyi hedeflemekteyiz.

Performans Yönetimi

İnsan Kaynakları olarak amacımız; Performans Yönetim Sistemi ile hedeflerin organizasyonel yapıda yukarıdan aşağıya indirgenerek ve çalışanlarımızın şirket hedeflerine olan katkısı düşünülerek belirlenmesidir. Bu amaçla önümüzdeki yıl içerisinde uygulamaya geçilmesi planlanan Fasdat Performans Sistemi ile çalışanlarımızın eğitim ve gelişim ihtiyaçları belirleyerek, şirket hedeflerinin gerçekleşmesi konusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Eğitim ve Geliştirme

Çalışanlarımızın sürekli gelişimlerini sağlamak ve kariyerlerinde yönlendirici olabilmek amacı ile her iş gücü planlama dönemlerimizde yıllık eğitim planlarımızı da tüm departmanlarımızın desteği ile oluşturmaktayız. Bu süreç içerisinde çalışanlarımızın, güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tespit ediyor, sistemli eğitim programları ile hem çalışanlarımızı hem de şirketimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.

Önümüzdeki yıl uygulamaya konulması planlanan Fasdat Kariyerim Sistemi ile de, amacımız çalışanlarımızın kariyer planlamaları ve hedeflerini bireysel olarak göz önünde bulundurarak ve bu hedefleri uluslararası boyutlarda kullanılan eğitim ihtiyaç analizi süreçleri ile destekleyerek eğitim planlamalarını yapmak olacaktır.